top of page

עץ ואבן

[29] שור
[29] שור

2003, Wood and stone, H 11 cm.

press to zoom
[28] היא קטנה
[28] היא קטנה

2003, Wood and stone, H 17 cm.

press to zoom
[27] שלוש אבנים
[27] שלוש אבנים

2002, Wood and stone, H 25 cm.

press to zoom
[26] גרניט שחור
[26] גרניט שחור

2001, Wood and stone, H 20 cm.

press to zoom
[25] חיקוי אבן
[25] חיקוי אבן

2001, Wood and stone, H 30 cm.

press to zoom
[24] צינור
[24] צינור

2001, Wood and stone, H 39 cm.

press to zoom
[23] תבליט #7
[23] תבליט #7

2000, Wood and bronze, L 12 cm.

press to zoom
[22] תבליט #6
[22] תבליט #6

2000, Wood and stone, L 176 cm.

press to zoom
[21] תבליט #5
[21] תבליט #5

1999, Wood and stone, L 55 cm.

press to zoom
[20] תבליט #4
[20] תבליט #4

1999, Wood and stone, L 75 cm.

press to zoom
[19] תבליט #3
[19] תבליט #3

1999, Wood and stone, L 25 cm.

press to zoom
[18] תבליט #2
[18] תבליט #2

1999, Wood and stone, L 38 cm.

press to zoom
[17] #1B תבליט
[17] #1B תבליט

1998, Wood and stone, L 32 cm.

press to zoom
[16] #1A תבליט
[16] #1A תבליט

1998, Wood and stone, L 20 cm.

press to zoom
[15] תלויים
[15] תלויים

1999, Wood and bronze, H 22 cm.

press to zoom
[14] שתיים
[14] שתיים

1998, Wood and stone, H 22 cm.

press to zoom
[13] יונתן
[13] יונתן

1998, Wood and stone, H 30 cm.

press to zoom
[12] עץ
[12] עץ

1998, Wood and stone, H 110 cm.

press to zoom
[11] מלאות
[11] מלאות

1998, Wood and stone, H 125 cm.

press to zoom
[10] היא 3
[10] היא 3

1998, Wood and stone, H 67 cm.

press to zoom
[09] קטנה
[09] קטנה

1998, Wood and stone, H 48 cm.

press to zoom
[08] היא 2
[08] היא 2

1998, Wood and stone, H 68 cm.

press to zoom
[07] צמיחה 2
[07] צמיחה 2

1998, Wood and stone, H 41.5 cm.

press to zoom
[06] צמיחה 1
[06] צמיחה 1

1997, Wood and stone, H 35 cm.

press to zoom
[05] גולם
[05] גולם

1997, Wood and stone, H 32 cm.

press to zoom
[04] פריימט
[04] פריימט

1997, Wood and stone, H 47 cm.

press to zoom
[03] היא 1
[03] היא 1

1997, Bronze and stone, H 47 cm.

press to zoom
[02] מעמסה
[02] מעמסה

1997, Bronze and stone, H 45 cm.

press to zoom
[01] ההלך
[01] ההלך

1997, Bronze and stone, H 29 cm.

press to zoom
wood06.jpg

עץ ואבן

במשך שלושים שנה פיסלה מרים חורי-גוטהולץ בחומרים שונים: אבן, חומר, יציקות בטון, ברונזה, חומרים פלסטיים שונים ועץ מעובד. העץ החי בצורתו האורגנית, הלא מעובדת, היה שייך עד עכשיו לגינה שלה. אמנם תמיד ריתק אותה בצורות, בטקסטורות, בחיים שבו; כשגזמה עצים שמרה חלקי ענפים "מעניינים", התבוננה בתנועה שלהם, במבנה שלהם, אבל לא חשבה עליהם כעל פסלים עד שנתקלה ב "צועד". פתאום חשה צורך למלא את החלל שבין שני הענפים, ודווקא באבן.
זו היתה נקודת ההתחלה של סדרת העבודות שבתערוכה. הפסלים הראשונים יצאו מענפים שהיתה בהם תנועה, או הבעה, שעוררה אסוציאציות של דמות, אשר האבן השלימה אותה.
ככל שהעבודה התקדמה והתפתחה, הלכה האבן והסתגלה, יותר ויותר, אל הנתון הצורני של העץ. בהמשך, האבן ממש תופסת את מקומה של ליבת העץ. ובפסלים האחרונים האבן כבר פורצת מהעץ כאילו היא צומחת מתוכו, כמו ענפים.
העץ והאבן בפסלים של מרים משתלבים, ויוצרים ישות חדשה, חיים חדשים.

שרקה ספן

bottom of page