top of page

דמות האישה

רקדנית גדולה

דמות האישה

העבודה על דמות האישה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודתי, החלה בעבודה שפיסלתי לפי מודל.

הבחורה שישבה לפני היתה ענקית ויפיפיה. מידותיה היו פרופורציונליות ובכל זאת מה שתפס אותי היה ביטוי ״אמא האדמה״ שפרץ ממנה. וכך התחלתי את סידרת הנשים שעבדתי עליה כמה שנים טובות.

בעבודות הראשונות,  האישה שלי היתה מאוד ראשונית, מגושמת וכבדה.

לאט לאט התעדנה ואפילו החלה לרקוד (בתנועות בלט).

ואז באה ההפשטה, הפירוק, הסיגנון והמינימליזם שמהם נישארו רק הסמלים הנשיים, המיניים והאמהיים.               ​

 מרים חורי גוטהולץ

bottom of page